Voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op mijn werkzaamheden:

  1. Gegevens die verstrekt zijn zullen enkel en alleen door mij gebruikt worden.
  2. Ik ben niet aansprakelijk voor consequenties die voortvloeien uit het aangaan van de opdracht tot het maken of controleren van een sollicitatiebrief en/of cv.
  3. Betaling vindt achteraf plaats binnen 7 werkdagen nadat de factuur via de mail is verzonden.
  4. Ik streef ernaar de brief en/of het cv binnen 5 werkdagen gereed te hebben. Indien het door onvoorziene omstandigheden of overmacht niet lukt binnen deze termijn, ben ik niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.
  5. Ik streef ernaar de brief en/of het cv zodanig op te stellen dat je door de briefselectie komt en uitgenodigd wordt voor een gesprek. Ik kan hier echter geen garanties voor geven.
  6. Het laten maken van een goede sollicitatiebrief en/of cv is alleen mogelijk als er informatie uitgewisseld wordt om alles compleet, volledig en juist te maken. Je eigen rol is hierbij van essentieel belang.
  7. De verbintenis wordt niet beƫindigd als tijdens de periode van het maken de vacature reeds vervuld is of teruggetrokken wordt. Wel kunnen we dan afspreken dat ik de brief aanpas aan een andere vacature.
  8. Op het moment dat je je aanmeldt voor de dienst, geef je opdracht voor het maken van een brief en/of cv en ga je een verbintenis aan.